աւարտումն

աւարտումն

Dasnabedian 1995: 421

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 6,4 16,11
fin, terme

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՒԱՐՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 1 0392 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. Աւարտելն, աւարտիլն. աւարտ. վախճան. յանգ. կատարումն. լրումն իբր պսակ. ծայր. *Սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն. Յհ. իմ. եկեղ.: *Բանիս աւարտումն առնեմ. Մաշտ.: *Պատուհաս իմոցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0391 Chronological Sequence: 8c գ. Աւարտումն բանի. լրումն Ճառի կամ գրոց. *Մովսէսի խորենացւոյ աւարտաբանութիւն մերոց հայրենեաց. Խոր. ՟Ա. 1. ʼի վերնագրի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 502 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ն. πλέκω plico, plecto, contorqueo Ոլորել բոլորաձեւ. բոլորակ կազմել. հիւսել. բոլրել, պլորել, հուսել. *Բոլորեալ պսակ ʼի փչոց՝ եդին ʼի գլուխ նորա. Մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶԵՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0647 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. Եզերիլն. աւարտումն. աւարտ. վերջաւորութիւն, վերջ. *Յեղերումն յամել այսր պատմութեան. Խոր. ՟Ա. 12: *Զմիջութիւն եւ զեզերումն. Սարկ. լս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0647 Chronological Sequence: 6c, 11c գ. Ըստ ձայնին՝ է Կալն յեզր ուրեք, յափն կոյս. եւ մանաւանդ Հասանելն յեզր իրաց. աւարտումն. ... *Իբրու զահարոնեանն մարիամ ի ծովածուփս ծփանաց եզրակացութեամբ պարել: Ստուգապէս եզրակացութեան ծայրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. πλήρωμα, πλήρωσις plenitudo. Ունելն զլիր. լի լինելն. լրումն. լիութիւն. ամբողջութիւն. բովանդակութիւն. անպակաս գոլն. ատոքութիւն. առատութիւն. զեղումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐԵԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date մ. μυστικῶς mystice. Խորհրդաբար. ըստ կերպի կատարման սուրբ խորհրդոյ. *Յաղագս սրբոյ եկեղեցւո, եւ որ ʼի նմա աւարտումն սրբոյ ժողովոյ՝ ազնուապէս եւ խորհրդակատարելաբար տեսանելոց. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱՐԵԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1062 Chronological Sequence: 10c, 12c չ. τελέομαι perficior. Կատարելագործիլ. կատարիլ. աւարտիլ. եւ Բաւական լինել, կամ յառաջադէմ լինել. *Պայմանաւ հրամանի սուրբ գրոցգ կատարելանայ. Յհ. կթ.: *կատարելանան ʼի գանալն ըստ պատուիրանացն. Շ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԱԲԱՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0340 Chronological Sequence: 10c, 11c, 14c գ. Յարաբարդելն, եւ իլն. յաւելուած. *Թիւն յարաբարդութեամբն յանբաւս ելանէ, եւ ոչ ունի աւարտումն. Ոսկիփոր.: *Եօթնանկիւնքն յեռանկեանցն բաղկացեալ՝ կրկնապատիկ վեցանկիւնիս ծնանին, միոյ կարօտացելոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.